Hiển thị tất cả 8 kết quả

Combo Sashimi

-25%

Set Sashimi 1

Cập nhật
179,000  239,000 
-25%

Set Sashimi 2

Cập nhật
199,000  265,000 
-25%

Set Sashimi 3

Cập nhật
239,000  319,000 
-25%

Set sashimi 4

Cập nhật
299,000  399,000 
-25%

Set Sashimi 5

Cập nhật
339,000  452,000 
-25%

Set Sashimi 6

Cập nhật
399,000  532,000 
-25%

Set Sashimi 7

Cập nhật
549,000  732,000 
-25%

Set Sashimi 8

Cập nhật
699,000  932,000